Informacja dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GANT Develompent s.a. z siedzibą w Legnicy
Obligacje serii AX Obligacje serii H Obligacje serii AW Obligacje serii D

Wspólnicy

KRWLEX.pl Wspólnicy

Radca Prawny Tomasz Koziński - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 2002 r. ukończył egzaminem sędziowskim aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada szczególne doświadczenie w obsłudze korporacyjnej dużych podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych, obsłudze rynku wierzytelności, procesu budowlanego, prowadzeniu procesów gospodarczych, zwłaszcza skomplikowanych sporów budowlanych oraz związanych z rynkiem nieruchomości. W Kancelarii zajmuje się również obsługą firm z branży IT oraz jest specjalistą z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa papierów wartościowych.
t.koziński@krwlex.pl

Radca Prawny Przemysław Rosicki - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2001 r. ukończył egzaminem sędziowskim aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej dużych spółek kapitałowych, grup kapitałowych, jak również spółek osobowych. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych szczególnie postępowań w sprawach gospodarczych. W Kancelarii zajmuje się również obsługą skomplikowanych procesów inwestycyjnych, problematyką prawa papierów wartościowych, prawem własności intelektualnej, prawem obrotu nieruchomościami, jak również prawem spółdzielczym.
p.rosicki@krwlex.pl

Radca Prawny Sylwia Rosicka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2002 r. ukończyła egzaminem sędziowskim aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Jako radca prawny jest od 2006 r. członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie ubezpieczeń majątkowych i prawie konsumenckim, w szczególności w prowadzeniu sporów sądowych z tego zakresu. Posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze firm leasingowych oraz przedsiębiorstw z branży handlowej. W kancelarii zajmuje się także obsługą klientów indywidualnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy.
s.rosicka@krwlex.pl

Doradca Podatkowy Roman Kaniewski (nr wpisu na listę doradców podatkowych 11415) - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada długoletnie doświadczenie jako główny księgowy. Ponadto długi czas pełnił funkcje dyrektora finansowego, odpowiadając za wszelkie kwestie finansowo-księgowe zarządzanych podmiotów. W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem postępowań przed organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi w zakresie kontroli wszelkich decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych wynikających z prawa podatkowego. Prowadzi również, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych, jak również udziela pomocy w tym zakresie. Ponadto sporządza, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, wszelkie zeznania i deklaracje podatkowe oraz świadczy usługi doradcze w tym obszarze.
r.kaniewski@krwlex.pl

Kancelaria Prawnicza
Koziński Rosicki i Wspólnicy
ul. Kościuszki 1/3
50-037 Wrocław
tel. 071 78 33 250
fax. 071 78 33 256

© by JARLEY