Informacja dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GANT Develompent s.a. z siedzibą w Legnicy
Obligacje serii AX Obligacje serii H Obligacje serii AW Obligacje serii D

Kontakt
Firma / Imię:

Adres e-mail
NADAWCY:

Treść wiadomości:

Kancelaria Prawnicza
Koziński Rosicki i Wspólnicy
spółka komandytowa

ul. Kościuszki 1/3
50 - 037 Wrocław

KRS 0000286859,
REGON 020581895
NIP 8971732431
Rachunek bankowy:
Kredyt Bank SA I O we Wrocławiu
63 1500 1155 1211 5006 0576 0000

kancelaria@krwlex.pl
tel. 071 78 33 250
tel. 504 134 355
fax 071 78 33 255/256

Kancelaria Prawnicza
Koziński Rosicki i Wspólnicy
ul. Kościuszki 1/3
50-037 Wrocław
tel. 071 78 33 250
fax. 071 78 33 256

© by JARLEY