PODATKI

Długoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.

 

 

Zespół naszej Kancelarii posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, dlatego zdajemy sobie sprawę, że każda transakcja czy projekt naszego Klienta muszą być przemyślane nie tylko pod kątem stricte prawnym, ale i w równym stopniu pod względem prawnopodatkowy i księgowym. Z tego względu oferujemy naszym Klientom wsparcie w zakresie wyboru rozwiązań podatkowych mających na celu minimalizację obciążeń fiskalnych w granicach określonych prawem. W ramach świadczonych usług zapewniamy właściwy wybór instrumentów optymalizacji podatkowej, zarówno o charakterze fundamentalnym, takich jak np. zmiana formy prawnej czy też przeniesienie siedziby do kraju stosującego łagodniejszą politykę podatkową, jak i instrumentów bieżących stosowanych w codziennej działalności Klienta. Oferujemy naszym Klientom konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych z obszaru prawa podatkowego (przepisów prawnych dotyczących podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od gier, podatku od spadków i darowizn, podatku od towarów i usług (VAT), podatków lokalnych). Zapewniamy naszym Klientom pomoc w sporach z organami podatkowymi oraz doradztwo prawne związane z prowadzonymi kontrolami.