TOMASZ KOZIŃSKI RADCA PRAWNY t.kozinski@krwlex.pl

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (2002 r.) oraz w latach 2002-2005 aplikację radcowską. Od 2005 r. radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. W swojej praktyce specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa budowlanego (w tym skomplikowanych procesów budowlanych oraz związanych z rynkiem nieruchomości), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa papierów wartościowych. Zajmuje się również obsługą prawną spółek osobowych i handlowych, w tym przedsiębiorców z branży IT.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie egzaminem sędziowskim aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (2001 r.) oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych (2005 r.). Od 2005 r. radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, w tym dużych spółek kapitałowych, grup kapitałowych oraz spółek osobowych, a także świadczy usługi doradcze w zakresie rynku nieruchomości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem złożonych procesów inwestycyjnych, a także spraw z zakresu prawa własności intelektualnej, praw autorskich, prawa obrotu nieruchomościami oraz prawa spółdzielczego.

Przemysław Rosicki RADCA PRAWNY p.rosicki@krwlex.pl
Roman Kaniewski DORADCA PODATKOWY r.kaniewski@krwlex.pl

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora finansowego odpowiadając przy tym za wszystkie kwestie finansowo-księgowe w zarządzanych podmiotach. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe jako główny księgowy oraz właściciel kancelarii. Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego został wpisany na listę doradców podatkowych pod nr 11415, która jest prowadzona przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie ubezpieczeń społecznych oraz prawie przedsiębiorców. Od kilkunastu lat świadczy usługi doradcze na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Wieloletnia kariera zawodowa pozwoliła zdobyć olbrzymie doświadczenie gospodarcze, które umożliwia sprawne poruszanie się w biznesie. Zajmuje się również prowadzeniem postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych z zakresu prawa podatkowego. Prowadzi usługi w zakresie Private Clients, również w zakresie planowania i strategii podatkowych, a także w zakresie doradztwa dotyczącego planowania przepływów finansowych, budżetowania portfela, modelowania finansowego. Świadczy usługi w zakresie zarządzania i wspierania działów księgowych i finansowych. Jest również aktywny w obszarze prowadzenia usług księgowych dla każdego rodzaju aktywności gospodarczej, bez względu na jej rozmiar.

Agnieszka Skowrońska księgowa
dr Michał Krzewicki RADCA PRAWNY