KSIĘGOWOŚĆ

Podmioty gospodarcze bez względu na ich wielkość i formę prawną prowadzenia działalności.

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi księgowe wszystkim podmiotom gospodarczym bez względu na ich wielkość i formę prawną prowadzenia działalności. Oferujemy całościową obsługę zgodną z przepisami ustawy o rachunkowości, dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Posiadamy wydany przez Ministerstwo Finansów certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prowadzimy w imieniu Klientów pełną księgowość, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtu, rejestr VAT, ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zapewniamy kontynuację prowadzenia ksiąg rachunkowych w razie przejęcia usług w trakcie roku. Sporządzamy i przekazujemy do Urzędów Skarbowych deklaracje podatkowe – CIT, PIT, VAT, przygotowujemy sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i inne), sprawozdania z transakcji obrotu wewnątrzunijnego, sprawozdania statystyczne. Jako że jesteśmy zorientowani na kompleksową obsługę naszych Klientów, oferujemy również usługi polegające na naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych oraz prowadzeniu akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. W szczególności sporządzamy listy płac, prowadzimy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez Klienta, sporządzamy wszelkie niezbędne deklaracje. Dbamy również o regulację procesów biznesowych naszych Klientów, w oparciu o analizę relacji koszty-przychody-zysk oraz wpływy-wydatki. Oferujemy więc wsparcie przy planowaniu, sterowaniu i kontroli wszelkich procesów lub projektów naszych Klientów, poprzez przygotowywanie i udostępnianie potrzebnych do tego informacji.