Obligacje serii D

OGŁOSZENIE Kancelaria Prawnicza Koziński Rosicki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286859 [Administrator Hipoteki], działając na podstawie umowy z dnia 7 października 2011 r. z […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje serii AW

OGŁOSZENIE Kancelaria Prawna Koziński Rosicki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286859, informuje, iż z dniem 25 lipca 2013 r. uległa rozwiązaniu, zawarta z GANT DEVELOPMENT […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje serii H

GŁOSZENIE Kancelaria Prawnicza Koziński Rosicki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286859 [Administrator Hipoteki], działając na podstawie umowy z dnia 5 czerwca 2013 r. z […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje serii AX

GŁOSZENIE Kancelaria Prawnicza Koziński Rosicki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286859 [Administrator Hipoteki], działając na podstawie umowy z dnia 20 czerwca 2013 r. z […]

CZYTAJ WIĘCEJ