Obligacje serii AW

OGŁOSZENIE

Kancelaria Prawna Koziński Rosicki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286859,

informuje,

iż z dniem 25 lipca 2013 r. uległa rozwiązaniu, zawarta z GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025000 [Emitent], a Kancelarią Prawniczą Koziński Rosicki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 1/3 umowa ustanowienia administratora zastawu rejestrowego z dnia 5 czerwca 2012 r. powołująca Kancelarią Prawniczą Koziński Rosicki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 1/3 do pełnienia obowiązków administratora zastawu rejestrowego, ustanowionego przez Emitenta na 29079 certyfikatach inwestycyjnych w GANT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Krakowie, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych, pod numerem RFI 357, zarządzanym przez FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, wpisaną do wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000264440, na zabezpieczenie obligacji serii AW (KOD GNT0814) [Obligacje], wyemitowanych przez Emitenta, [Umowa Ustanowienia Administratora Zastawu Rejestrowego]

Kancelaria Prawna Koziński Rosicki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w związku z rozwiązaniem Umowy Ustanowienia Administratora Zastawu Rejestrowego, utraciła status prawny administratora zastawu rejestrowego i nie jest umocowana do dochodzenia zaspokojenia Obligacji z w/w zastawu rejestrowego.

Kancelaria Prawna Koziński Rosicki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w związku z rozwiązaniem Umowy Ustanowienia Administratora Zastawu Rejestrowego, Emitent powierzył w dniu 29 stycznia 2014 r. pełnienie funkcji administratora zastawu rejestrowego Miłoszowi Borowieckiemu radcy prawnemu prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Radomiu.