PRAWO

KLIENCI BIZNESOWI

Praktyka naszej Kancelarii obejmuje cały obszar prawa gospodarczego, a więc uwzględnia następujące sfery: prawo korporacyjne (w tym tworzenie łączenie, podział i likwidację spółek), prawo papierów wartościowych w tym publicznego obrotu tymi papierami, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo zamówień publicznych, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo ochrony danych osobowych, prawo bankowe i rynków finansowych, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym wszelkie zagadnienia zbiorowego prawa pracy, prawo spółdzielcze, a także przepisy regulujące sferę: rynku nieruchomości, w tym obrotu nieruchomościami, działalności developerskiej, reklamy, obrotu wierzytelnościami, Prowadząc wszelkie sprawy uwzględniamy regulacje prawa Unii Europejskiej. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę wszelkich inwestycji. Sporządzamy projekty umów i analizujemy umowy przedstawiane przez kontrahentów naszych Klientów. Uczestniczymy w imieniu naszych Klientów w prowadzeniu negocjacji handlowych oraz w rozwiązywani sporów na etapie przedsądowym. Prowadzimy sprawy naszych Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi i sądami polubownymi. Naszym celem jest zbadanie sytuacji, zagadnienia lub problemu przedstawionego przez naszego Klienta, ustalenie wszelkich możliwych rozwiązań i zaproponowanie rozwiązania optymalnie najkorzystniejszego. Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego naszego Klienta.

 

 

 

Rozumiejąc zawiłości systemu prawnego proponujemy Klientom indywidualnym pomoc w zakresie najszerzej pojętego prawa cywilnego. Przywiązujemy wagę do klarownego wyjaśnienia aspektów prawnych i przedstawionych nam przez Klientów problemów i zagadnień. Nasza pomoc obejmuje w szczególności sporządzanie umów, pism do sądów oraz organów państwowych i samorządowych, jak i prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi, oraz organami i sądami administracyjnymi. Wieloletnia doświadczenia ułatwiają nam sprawne prowadzenie sporów. Prowadzimy wszelkie sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego i prawa rynku nieruchomości, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa ubezpieczeń majątkowych, prawa konsumenckiego oraz sprawy związane z ochroną dóbr osobistych jak i z uzyskaniem odszkodowań i zadośćuczynienia wynikających z czynów niedozwolonych. Prowadzimy również wszelkie sprawy z zakresu prawa pracy, w tym pomagamy w rozwiązywaniu sporów z pracodawcami. Nasza oferta obejmuje również świadczenie pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności w zakresie prawa małżeńskiego i stosunków między rodzicami i dziećmi.

 

 

 

 

PRAWO

KLIENCI INDYWIDUALNI